Denk aan sponsorkliks bij uw online bestellingen!
Please consider sponsorkliks with your online orders!

Welkom op de website van s.v. Shah Mata
Welcome to the website of s.v. Shah Mata

English below

“Shah Mata” staat voor “De koning is dood”. Daar gaat het in het schaken eigenlijk allemaal om. Hoe krijg je zo snel of zo mooi mogelijk de koning van je tegenstander op de knieën.

Shah Mata is een schaakvereniging die speelt in Rotterdam-Zuid. We zijn op 9 september 1970 opgericht en komen voort uit een fusie van de schaakverenigingen De Zwarte Dame en Gambiet. Dat betekent dat we in 2020 ons 50-jarig jubileum vierde.

Iedere dinsdagavond spelen we in een zaal van De Nieuwe Nachtegaal, Mezenhof 1, 3082 ZE in Rotterdam Charlois. De ingang is aan de Mezenhof 1, hoogbouw eerste verdieping. Aanbellen op nummer 13.

Het ledental loopt na een gestage teruggang inmiddels weer langzaam op en bedraagt nu 40 leden. Op de clubavonden, dinsdagavond, zijn momenteel gemiddeld zo'n 20 enthousiaste schakers aanwezig.

Kijkt u rustig verder op onze vernieuwde website.

"Shah Mata" means "The king is dead." That's what chess is basically all about. How to bring your opponent's king down on its knees as quickly or as beautifully as possible.

Shah Mata is a chess club that plays in Rotterdam-South. We were founded on September 9, 1970 and are the result of a merger of the chess clubs De Zwarte Dame and Gambiet. This means that in 2020 we will celebrate our 50th anniversary.

Every Tuesday evening we play in a room of De Nieuwe Nachtegaal, Mezenhof 1, 3082 ZE in Rotterdam Charlois. The entry is at the Mezenhof 1, high-rise second floor. Ring the bell at number 13.

The number of members is slowly increasing again after a steady decline and is now 40 members. At the club, tuesday night, evenings on average 20 enthusiastic chess players are present.

Please have a further look at our renewed website.