Een bijzondere ontmoeting met Wout Keur

1937 - 2007

Destijds werd ik benaderd door Coen Dortmond en Arie Timmer, die ik jaarlijks tegenkwam bij het RSB-Seniorenkampioenschap. Coen en Arie waren betrokken bij de schaken overdag-club in Ridderkerk. Zij vroegen me of ik eens langs wilde komen. Bij veel schaakverenigingen lag het bezoeken van de overdagclubs door de RSB-voorzitter gevoelig omdat velen in die tijd deze clubs als concurrent zagen van de schaakverenigingen. Deze overdagclubs waren niet aangesloten bij de KNSB en RSB en zij konden tegen lage contributies schaken overdag aanbieden. Zelf was ik voorstander om daar waar mogelijk samen te werken met deze clubs omdat het uitgangspunt van deze clubs nobel was en in een belangrijke behoefte voorzag en zou blijven voorzien. In de regio Rotterdam waren er in die tijd twintig florerende overdagclubs. De Schaken Overdag Club Charlois was toen een van de grootste met rond de 50 leden waarvan de helft actieve clubschakers. Deze club was opgericht door Cor van Lent, Lou van Persie en Kok van Drunen. Jaarlijks strijden de leden van deze club nog om de Lou van Persie Bokaal.

Een gouden speld voor …?

Bij het bezoek aan de club in Ridderkerk werd mij gevraagd of ik zou willen meewerken aan het aanvragen van een gouden speld voor een van de leden van deze club die, om gezondheidsredenen, geen lid meer was van een schaakvereniging en dus ook niet van de RSB en KNSB. Graag wilde ik hieraan meewerken en dit leidde toen tot een bijzondere ontmoeting

Wout Keur

In het Wijkgebouw ‘De Fuik’ in Ridderkerk-Drievliet had ik vijftien jaar geleden een bijzondere ontmoeting met Wout Keur.

Vlak na de oorlog werd Wout Keur op jonge leeftijd lid van schaakvereniging “De Zwarte Dame” in Rotterdam-Zuid omdat zijn oom Piet Keur daar ook schaakte. (In een schaakontmoeting (per telex) tussen Curaçao en Nederland speelde Piet Keur tegen Max Euwe.)

Wout over oom Piet:
‘Als 10-jarige kwam ik binnen, korte broek, puistenkop en rood haar! Ik werd door mijn oom Piet als volgt geïnstrueerd: Let op Woutertje, als ze gerocheerd hebben MOET de h-lijn open en geef je mat op h7 !! Ook al kost het een stuk, de h-lijn MOET open, dus de beuk erin.’

Wout over R.S.V. De Zwarte Dame (de voorloper van Shah Mata):

‘Wij, oud Zwarte Dame-leden, bewaren aan die sfeervolle fijne vriendenclub, de herinnering van onze eerste schreden op de 64 velden. Je werd opgeleid: eerst als vriend , als dat klikte hoorde je erbij en DAN ging je schaken leren. Je moest een pasfoto inleveren voor het grote ‘ledenbord’. Elk lid stond er op! Iedereen wist wie iedereen was.
Ik speelde als jongen tegen de vader van Roel Warnik, (Roel 54 jaar in 2004 en nog steeds lid van Shah Mata.) Ik zie nog de theorieavonden bij foto HOOSE op de Dordtselaan, ach ik zie zo veel.’

Bij deze vereniging heeft Wout verschillende bestuursfuncties vervuld en hij werd op zijn 22ste al voorzitter. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van de schaaksport in onze regio. Hij heeft de fusie meegemaakt met schaakvereniging “De Gambiet” en deze combinatie bestaat in Rotterdam-Zuid nog steeds onder de naam “Shah Mata”. Wout verhuisde naar Zwijndrecht en speelde nog 10 jaar op redelijk hoog niveau bij schaakvereniging Dordrecht. In 1996 moest hij om gezondheidsredenen stoppen met de actieve wedstrijdsport. Het heeft hem niet weerhouden toch weer te gaan schaken maar nu bij “Schaken Overdag” in Ridderkerk-Drievliet en in Zwijndrecht. “Schaken Overdag” is één van de activiteiten van de Wijkvereniging Ridderkerk-Drievliet waarvoor een zaal in “De Fuik” belangeloos ter beschikking wordt gesteld om op donderdagmiddag te kunnen schaken. Deze activiteit voorziet in de behoefte van veel oudere schakers. Men wordt ouder, de gezondheid laat te wensen over en men wil ’s avonds de deur niet meer uit. “Schaken Overdag” vervult dan een belangrijke sociale functie en door de toenemende vergrijzing werd toen een aanzienlijke groei van deze activiteit verwacht.

Naast het schaken was Wout, samen met zijn vrouw, actief met bridgen.’ Het grote verschil tussen schaken en bridgen’, zei mevrouw Keur, ‘is dat het bij schaken je eigen schuld is als je verliest maar bij bridgen kan je je partner altijd nog de schuld geven.’

Eénmaal per week gaf Wout schaakles aan zijn twee kleinzoons (6 en 8 jaar). De trots straalde van hem af als hij vertelde over het winnen van de eerste beker door zijn oudste kleinzoon of als hij op internet kon zien hoeveel punten zijn kleinzoons weer hadden gescoord.

Wout vertelde mij over zijn zorgelijke gezondheidstoestand. Hij had een ernstige ziekte (longkanker) en leek hiervan door goede medische behandelingen zoals bestralen en chemokuren weer redelijk op de been te komen. Daarna openbaarden zich helaas andere ziektes zoals prostaatkanker en aneurysma.

Wout had ondanks zijn ziektes een positieve instelling en als het mogelijk was kwam hij overdag een partijtje schaken want dat gaf hem de nodige afleiding en hij schaakte nog zo graag.

Uitreiking gouden speld

Op donderdag 27 mei 2004 was het zover. Ik mocht als RSB-voorzitter de gouden KNSB-speld uitreiken aan Wout. Deze uitreiking was zorgvuldig geheimgehouden, naast Arie Timmer en Coen Dortmond zaten ook mevrouw Dortmond en mevrouw Keur in het complot.

Het was voor Wout een complete verrassing temeer daar, naast de leden van de Overdagclub, veel oude “schaakmakkers” van Shah Mata en Dordrecht hierbij graag aanwezig wilden zijn. Onder hen bijvoorbeeld de ‘bierploeg’ van Shah Mata, Henk v.d. Velden (ruim 80 jaar) en Jan Burki, beiden “strijdmakkers” van het eerste uur bij De Zwarte Dame (zie ook de fotoserie op onze site). Nelis Burki, de vader van Jan was ook lid van de schaakvereniging. Van SV Dordrecht waren er Adri Timmermans, Jan Willem Versloot en anderen.

Na toespraken van de RSB-voorzitter en Jan Burki konden de aanwezigen Wout feliciteren en hem cadeaus overhandigen. Wout kreeg onder meer een nieuw schaakbord met stukken omdat hij zijn bord met stukken (ooit zelfgemaakt door een dierbaar familielid) aan zijn kleinkinderen had gegeven omdat hij het thuis toch niet meer gebruikte!

En natuurlijk veel verhalen uit de oude doos. Wout genoot zichtbaar van alle aandacht en het gezellig samen zijn. Arie Timmer overhandigde mevrouw Keur een boeket met mooie bloemen.

Wout's reactie

Van Wout ontving ik later onderstaande reactie:

“ Inmiddels heb ik ook het hele verhaal van mijn vrouw Hennie gehoord. Het is zelden voorgekomen dat ik sprakeloos was, maar jullie zijn er toch in geslaagd om dit voor elkaar te krijgen. Mijn verbazing, bij het binnentreden van de zogenaamde “Fanclub van Arie” moet op mijn gezicht duidelijk te zien zijn geweest! Mijn vrouw zei :”Je trok spierwit weg!”.

Het is ook niet niks als je daar zo plotseling, geheel onverwacht, een aantal van je “oude makkers” ziet binnenkomen. Jullie hebben met zijn allen een ongelooflijk maar mooi spel gespeeld. Het ontvangen van die gouden speld was voor mij een uniek moment, dat ik niet graag had willen missen! De diverse cadeaus die daaraan toegevoegd zijn (nieuwe schaakstukken met een bord, voorzien van handtekeningen van deelnemende grootmeesters bij een toernooi in het World Trade Center te Rotterdam, een heerlijke fles wijn van de “Bierploeg” van Shah Mata, een prachtig toepasselijk boek (Het Ravijn, autobiografie van de angst) van Teun, geschreven door journalist, schrijver en schaker Max Pam, de prachtige bloemen voor mijn vrouw, een door Shah Mata-lid Klaas de Ruijter gereproduceerde partij tussen hem en mij uit 1982 met commentaar en last but not least het gezellige samen zijn die middag met alle “ingewijden” hebben die donderdag voor mij onvergetelijk gemaakt. Teun, ik waardeer het zeer, dat de voorzitter van de RSB veel tijd en moeite heeft besteed, aan het toekennen van deze gouden KNSB-speld aan iemand die op dit moment geen lid meer is van de KNSB. Het getuigt van een dadendrang die uitgaat boven het normale gedragspatroon. Hulde Teun voor jou en je medewerkers achter de schermen. Arie ook voor jou mijn persoonlijke dank, uiteindelijk heb je alle beslommeringen op je nek gehaald voor iemand die amper 3 maanden lid is van de groep overdag schakers in “De Fuik”.

Lokale pers

Deze festiviteit bleef niet onopgemerkt. De redacties van de lokale weekbladen in Zwijndrecht en Ridderkerk en van dagblad “De Dordtenaar” hebben hieraan uitgebreid aandacht besteed.

Partij verloren

Wout heeft de ongelijke strijd niet kunnen winnen en overleed in 2007.

Teun Korevaar, november 2019