Puzzels


KERST- EN NIEUWJAARSPUZZEL

Speciaal voor de feestdagen nog een tweetal puzzels van Teun. Oplossingen inleveren op uiterlijk 1 januari.

Feestelijke prijsuitreiking op dinsdag 2 januari 2024

 

HEB JE DE SMAAK TE PAKKEN GEKREGEN? KIJK DAN OOK EENS NAAR ALLE VORIGE PUZZELS OP DEZE PAGINA!

Oplossingen binnen twee weken na plaatsing mailen naar koorevaarx@wxs.nl


Puzzel week 49

Dit is de laatste puzzel uit deze serie. Op dinsdag 2 januari 2024 maken we op feestelijke wijze de winnaars bekend. Wel publiceren we binnenkort nog Shah Mata´s Kerst- en Nieuwjaarspuzzel. Hiervan worden de winnaars ook op 2 januari bekend gemaakt.

De opgave voor deze week luidt: Pak alle 16 pionnen uit het schaakdoosje en plaats ze zo op het schaakbord dat er geen drie of meer pionnen op een rechte lijn staan. Met rechte lijn bedoelen we horizontaal, verticaal en diagonaal. 

Succes allemaal!

Puzzel week 48
Drie fietsende Shamatanen

Drie fietsende schakers, Bram, René en Giliam zijn dinsdag op weg naar de Aldenkamp voor hun wekelijkse schaakavond. Op een bepaald moment is hun onderlinge positie als volgt:
Bram rijdt op een zekere afstand achter Giliam en René rijdt twee keer die afstand voor Giliam. Ze fietsen ieder hun eigen constante snelheid. Bram passeert na zeven minuten Giliam en passeert 5 minuten later René. Na hoeveel minuten na Bram passeert Giliam René?

Er volgt nog 1 puzzel week 49 en op dinsdag 2 januari 2024 maken we op feestelijke wijze de winnaars bekend.
Succes Allemaal!

Puzzel week 47

Een paardenwissel 

De opdracht luidt: Verwissel de paarden, wit naar boven en zwart naar onder middels de gebruikelijke paardensprong. Om beurten zetten. Bij uitzondering mogen desgewenst twee zetten achtereen gedaan worden.

Is de paardenwisseling mogelijk en zo ja in hoeveel zetten?

Succes allemaal!

Puzzel week 46

Puzzel met pionnen

De pion is een belangrijk stuk in het schaakspel. De Fransman François Philidor, naar wie een opening is genoemd, deed in de achttiende eeuw al de uitspraak dat de pion de ziel van het
schaakspel is.
De pion speelt vaak samen met de dobbelsteen een belangrijke rol in spellen op een vierkant bord. Denk aan Mens erger je niet, Ganzenbord of Monopoly.

Wij presenteren een pionnenpuzzel met de volgende regels:
1. Op elk veld komt één pion, wit of zwart.
2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde pionnen direct naast elkaar (horizontaal) of direct onder elkaar (verticaal) staan.
3. Elke rij en elke kolom moet evenveel witte als zwarte pionnen bevatten.
4. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek. Een willekeurige rij mag echter wel hetzelfde ingevuld worden als een willekeurige kolom.
Deze puzzel heeft een unieke oplossing.
Succes allemaal!

Puzzel week 45

De paardensprong

Je mag de paardensprong beginnen waar je wil. Ieder veld mag je maar 1 keer gebruiken.

Tracht met jouw paardensprongen het woord te vinden. Hint: Shah Mata heeft ze ook.

Puzzel week 44

Een wisseltruc op het schaakbord

We hebben een bordje van 4 bij 5 velden met vier witte en vier zwarte lopers.

De opdracht luidt:

Wit en zwart moeten in zo weinig mogelijk zetten van plaats verwisselen zonder dat  de lopers elkaar bedreigen. Er kan dus ook niet worden geslagen. Twee vragen.

  1. Is dit probleem op te lossen?
  2. En zo ja, in hoeveel zetten?

Succes allemaal!

Puzzel week 43

Kunnen schakers goed tellen?

Deze week een klassieker, een probleem dat net zo oud is als het eerste schaakbord dat in het zand getekend werd.

In de afgelopen eeuwen hebben velen dit probleem opgelost. De vraag is hoeveel rechthoeken een schaakbord (van 8 x 8 velden) bevat en hoeveel daarvan vierkanten zijn? Je kunt eerst oefenen met een bordje  van 3 x 3 velden. Als hier jouw uitkomst 36 rechthoeken is, waarvan 14 vierkanten, dan ben je op de goede weg!

Succes allemaal!

Puzzel week 42

Indische problemen oplossen

Onze gedachten zijn eerst bij Dik van der Pluijm. Afgelopen dinsdag aan het eind van onze clubavond was Dik nog druk doende met het oplossen van de vorige puzzel. Hij beleefde veel plezier aan de puzzels en hij hield ook van een beetje dollen. Helaas vernamen we deze week dat Dik die nacht een herseninfarct had gehad en was opgenomen in het ziekenhuis. Laten we hopen dat alles goed komt met onze Dik!

Er zijn diehards die alle puzzels trachten op te lossen en er zijn deelnemers die niet geheel enthousiast zijn over de variëteit van de gepresenteerde problemen. Om aan de laatsten tegemoet te komen deze week een interessant schaakprobleem. Hierbij komen verschillende schaakthema’s aan de orde. In een van de recente Duitse schaakmagazines kwamen we onderstaand probleem tegen. Met een van de vele schaakmonsters los je dit probleem in een flits op, maar dat is niet de bedoeling. Leerzamer is het probleem zelf op te lossen.

Wit is aan zet
Een hint: denk aan het oplossen van Indische problemen!

De drie vragen zijn:
- Wat is het minst aantal zetten waarin wit mat kan geven?
- Met welk stuk geeft wit mat?
- Hoeveel zetten had zwart vlak voordat zwart mat werd gezet?

Succes allemaal!

Puzzel week 41

Kunnen schakers echt goed rekenen?

Al vele malen is vastgesteld dat de rekenvaardigheid van (jonge) kinderen jaarlijks blijkt af te nemen. We zakken op internationale lijstjes.  Een recent genomen maatregel is dat er bij de komende Cito-toets op onze basisscholen meer aandacht komt voor lezen, taal en rekenen en dat de aandacht voor aardrijkskunde, biologie en geschiedenis hierdoor komt te vervallen.  De nieuwe toets heet voortaan  doorstroomtoets.

Van (jonge) schakers wordt beweerd dat velen erg goed zijn in rekenen. Maar is dit ook zo? Met onderstaande puzzel willen we dit eens toetsen.  Naast de acht pionnen wordt de koning bijgestaan door zeven schaakstukken. Gemakshalve hebben we de velden van de zeven stukken en de acht pionnen doorlopend genummerd.  

Het getal 7 komt veel voor,  soms als een geluksgetal en soms als een van de religieuze getallen. Ook In de Bijbel komt het getal 7 vaak voor. In sprookjes hoorden we vroeger over de zeven geitjes en van de zeven dwergen. Of lees Zeven talen in zeven dagen van Gaston Dorren.

Opgave 1a

Maak met behulp van vier zevens en rekenkundige regels de getallen 1 t/m 15. De rekenkundige regels zijn: vermenigvuldigen, delen, optellen, aftrekken en worteltrekken. Worteltrekken is een wiskundig begrip. In de sommen mag gebruik gemaakt worden van het gegeven dat de wortel uit 7x7 uitkomt op  7.  De wortel uit 7x7 schrijf je als √7x7. Meer hoef je voor de puzzel niet te weten. Voor ieder getal moet je de vier zevens in de rekensom gebruiken.

Opgave 1 b

Bij het schaken wordt de kracht van de koning niet uitgedrukt in een waarde. Voor alle overige schaakstukken is er wel een waarde vastgesteld. Hadden we bij deze puzzel het veld van de koning het hoogste getal kunnen geven, in dit geval 16?

Succes allemaal!

Puzzel week 40

Niet te geloven!

Iedere schaker maakt wel eens mee dat hij of zij op een mooie manier mat kan geven of op een mooie manier mat wordt gezet. Soms kun je je eigen ogen niet geloven. In deze puzzel is de opgave 

mat in 1

Eenvoudig is het niet maar je moet goed nadenken of anders gezegd out of the box denken. Hier hebben we pas al eens mee geoefend. Succes allemaal!

Puzzel week 39

Niet-aanvalsverdrag

Ook in de schaaksport komt het voor dat er een niet-aanvalsverdrag wordt afgesproken. Of anders gezegd men stuurt op remise aan of spreekt remise af.

Deze eenvoudige puzzel gaat ook over een niet-aanvalsverdrag.

Neem een klein schaakbordje van 5 bij 5 velden, in totaal 25 velden. Pak nu alle schaakstukken uit je doosje behalve de pionnen. Deze 16 schaakstukken passen op het schaakbordje. Je moet de stukken zo op het bordje plaatsen dat de witte stukken de zwarte stukken niet aanvallen en de zwarte stukken de witte niet.

Succes allemaal!

Puzzel week 38

Door de grond zakken

Iedere schaker heeft het wel eens meegemaakt: de winnende zet over het hoofd zien en vervolgens de partij genadeloos verliezen. Je wil dan wel door de grondzakken of door je schaakbord kruipen.

Een interessante vraag is of je door je een schaakbord zou kunnen kruipen als je er een gat in maakt?

We leggen dit als puzzel aan jullie voor.

Print op een A4´tje een leeg schaakbord.  Maar jullie mogen ook een vierkant op A4-papier tekenen. Hou als afmeting aan een schaakbordje van ca. 20 cm bij 20 cm. Dit past op het A4’tje.

Knip vervolgens het schaakbord uit.

Maak nu een gat in dit schaakbord. Iedere Ieder lid van Shah Mata moet door dit gat kunnen kruipen zonder dat het papier scheurt. Zou jullie dit lukken? Niet roepen dat dit niet kan. Gewoon out of the box denken.

Dit is misschien typisch een puzzel voor niet-schakers. Misschien iets voor jullie partners, familie, kennissen of collega´s? Iedereen mag meedoen!

Dit kunstwerk is van de kunstenaar Maurizio Cattelan. Dit is onderdeel van de collectie van Museum Boymans van Beuningen en was te zien in het oude museum.  Nu te zien in het nieuwe Depot met een alternatieve opstelling.

Puzzel week 37

Vals spelen (1)

Zolang er spelletjes bestaan wordt er vals gespeeld. Zo ook bij alle denksporten. In de schaakwereld was er grote ophef toen Magnus Carlsen zijn Amerikaanse tegenstander Hans Niemann van vals speelde beschuldigde nadat hij een partij van hem had verloren. Carlsen wilde niet meer tegen Niemann spelen. Het leidde tot rechtszaken. Gelukkig kwamen partijen recent weer bij zinnen en begroeven de strijdbijl, mede omdat bewijs ontbrak dat Niemann in klassieke partijen achter het bord vals had gespeeld. Carlsen wil weer tegen Niemann spelen en Niemann is weer welkom om online te spelen op Chess.com, het platform  waarop hij vroeger vals had gespeeld.

Deze puzzel gaat over vals spelen en jullie spelen voor Sherlock Holmes.

Met een van de acht pionnen is gemanipuleerd, mogelijk is er elektronica in verstopt. Het vermoeden is dat deze pion iets zwaarder of iets lichter moet zijn dan de overige zeven pionnen.

Jullie hebben de beschikking over een klassieke weegschaal.  Hoeveel keer moet Sherlock Holmes minimaal wegen om de boosdoener te vinden?

Puzzel week 36

Bekend zijn de puzzels en oefenopgaven waarbij je in één zet mat moet geven, afgekort Mat in 1. Bij het diagram wordt aangegeven of wit of zwart aan zet is. 

Bij onderstaande puzzel draaien we het om! Wit is aan zet. Met welke zet geeft wit NIET in één zet mat? Makkelijk of moeilijk? Probeer het zelf maar! Onreglementaire zetten niet toegestaan.

Wit aan zet en geeft GEEN Mat in 1