De Zwarte Dame


Inleiding

Bij de viering van het 35-jarig bestaan van Shah Mata in 2005 arriveerde een van de gasten met een kartonnen bord onder de arm, met daarop foto’s van het dertigjarig jubileum van “De Zwarte Dame”, een van de fusieverenigingen van Shah Mata. De Zwarte Dame was opgericht in 1935 [1], dus de foto’s dateren uit 1965.

Na enige tijd kwam ik deze foto’s afgescheurd tegen in een sigarendoos in de materiaalkast. Ik heb deze doos mee naar huis genomen en de foto’s gescand en de onderschriften overgeschreven. De sigarendoos heb ik teruggelegd in de materiaalkast en sindsdien niet meer gezien, maar de scans heb ik kortgeleden teruggevonden.

De foto’s waren voorzien van onderschriften in schrijfmachineschrift. Deze heb ik in deze pagina, voor zover aanwezig, overgenomen zoals ze er stonden, inclusief spelfouten.

Zoals de oplettende lezer kan zien, zijn de onderschriften niet compleet. Bij de tweede foto ontbreekt een gedeelte van de tekst, bij de tiende stond geen onderschrift. Ik wil de lezers dan ook uitnodigen aanvullingen hieraan aan mij door te geven, zodat ik ze kan toevoegen. Ook wanneer iemand de niet genoemden op de foto’s herkent zou ik graag de namen van die schakers willen kennen en toevoegen aan deze pagina. De in een eerdere versie van deze pagina door mij als koffiejuffrouw aangeduide vrouw op de vijfde foto is inmiddels door Jan Burki geïdentificeerd als zijn vrouw Nel.

Voetnoot:

[1] 1935 wordt als oprichtingsjaar genoemd in:
Aad van den Berg, de RSB-competitie van 1967 - 2006
Gouda, 2006
URL: http://www.r-s-b.nl/archief/rsbhistorie1967-2006.pdf

Datzelfde stuk noemt geen oprichtingsdatum voor Gambiet, de andere fusievereniging waaruit Shah Mata in 1970 is ontstaan, maar uit de tekst is op te maken dat Gambiet in de jaren '50 van de 20e eeuw is opgericht.

Hieruit volgt dat, als we als oprichtingsjaar van Shah Mata die van de oudste fusievereniging zouden aanhouden, we dit jaar 75 jaar bestaan. Shah Mata zelf bestaat in 2010 natuurlijk 40 jaar.

DE FOTO'S:

Bogaers gebruikt doping in zijn strijd teggen Dallau

Afgebeeld van links naar rechts: Gerrit Bogaers, onbekend, Dik van 't Zand, A. Dallau.

In deze foto:

A. Henk van de Velden

B. Kik Schell

C. Arie Meijer

D. Arie Offerman

E. Leen Gerritsen

F. Aad van Dijke

In deze foto:

A. Henk van de Velden

B. Kik Schell

C. Arie Meijer

D. Leen Gerritsen

E. Arie Offerman

In deze foto:

A. Gerrit Bogaers

B. Nelis Burki (vader van Jan)

C. A. Dallau

D. Henk van de Velden

Een bron van inspiratie komt binnen. Om misverstanden te voorkomen wordt hiermede de koffie bedoeld.

In deze foto: Nel Burki.

Ondanks de aanwezigheid van zijn echtgenote heeft onze voorzitter het laatste woord.

In deze foto:

A. Kuyk

B. A. Dallau

C. Onbekend

D. Jan Burki

E. Nel Burki

F. Post

G. Wout Keur

H. Onbekend

Niet afkijken Boogaers! Op de achtergrond titelhouder v.d.Meyden.

De slotapotheose. Organisator Keur met zijn show-busuness. De primus inter pares Offerman opent de rij der gelukkigen.

Handen als hulpmiddel bij het denken.

In deze foto (met dank aan Klaas de Ruijter):

A. Onbekend

B. Jan Burki

C. Wout Keur

D. A. Offerman

Theo van der Sluis maakte mij erop attent dat op deze foto één van onze schaaktafels afgebeeld staat. Hieruit leren wij twee feiten:

  1. De schaaktafels zijn door “De Zwarte Dame” ingebracht in de boedel van Shah Mata.
  2. Deze tafels zijn minstens 45 jaar oud.

Mocht een lezer weten wie deze schaaktafels gemaakt heeft, dan wil ik dat graag weten.

Een kapitaal aan sterren.

Post heeft nog steeds geen tijd voor de versnapering! Verkouter studeert ijverig op de stelling.