Regelement externe competitie


Artikel 1:

De clubkampioen en de speler met de hoogste rating hebben recht op een plaats in het eerste team. De ALV wijst na voordracht van het bestuur de overige spelers aan.

Artikel 2:

Spelers kunnen hun plaats vrijwillig afstaan. Zij hebben dan recht op een plaats in een lager team. De spelers die lager geplaatst waren schuiven allen een plaats op.

Artikel 3:

Een lid dat nog niet is ingedeeld kan een plaats claimen wanneer zijn ELO rating hoger is dan de gemiddelde ELO rating van het hele team.

Artikel 4:

Een plaats opeisen via ELO rating, of het vrijwillig in een lager team spelen, moet voor of uiterlijk in de ALV gebeuren.

Artikel 5:

Voor het toepassen van de regels van dit regelement wordt uitgegaan van de KNSB ratinglijst die op 1 juli bekend is.

Artikel 6:

Voor het bepalen van de gemiddelde ELO van het hele team, tellen de spelers zonder ELO niet mee.