Home » Cor van Lentcompetitie » Reglement Cor van Lent competitie

REGLEMENT  COR  VAN LENT  COMPETITIE  2020 - 2021

Artikel 1. SPELREGELS.

Lid 1. Het aanvangstijdstip van de partij, als bedoeld in artikel 6.5 van de FIDE-regels is 20.00 uur.

Lid2 . De bedenktijd voor de partij is dezelfde als bepaald in artikel 23 lid 1 van het  Competitiereglement van de RSB.

Lid 3. De regels voor het noteren van de zetten zijn dezelfde als bepaald in artikel 23 lid 2 van het Competitiereglement van de RSB.

Artikel 2. DE COMPETITIE.

Lid 1. Er wordt in 1 Groep gespeeld.

Lid 2. Spelers spelen maximaal 2x tegen elkaar.

Lid 3. De witspeler geeft de uitslag door  aan de Wedstrijdleider en de zwartspeler ruimt de stukken op.

Artikel 3. DE EINDSTAND.

Lid 1. De eindstand wordt bepaald door het behaalde percentage.

Lid 2. Om in de eindstand opgenomen te worden, dient een speler minimaal 25 partijen te spelen. Partijen van RSB-wedstrijden, Snelschaak , Sinterklaasschaak en Massakampwedstrijden , die op dinsdag worden gespeeld, tellen mee voor dit aantal, met dien verstande dat de uitslag niet in de stand wordt meegenomen. Een bye telt mee als een gespeelde wedstrijd evenals een ACI met dien verstande dat het laatste aantal niet meer dan 5 kan zijn.

Artikel 4. KAMPIOENSCHAP, PROMOTIE en DEGRADATIE.      

Lid 1. De groep wordt onderverdeeld in 3 subgroepen. Er wordt gespeeld om een Algemeen – en een Winter kampioenschap. In beide competities is onderstaande promotie – en degradatieregeling van toepassing.

Lid 2. De nummer 1 van de Wintercompetitie is Winterkampioen. De nummer 1 over het hele seizoen Kampioen van Shah Mata.

Lid 3. De nummers 1 van de subgroepen 2 en 3 zijn kampioen van desbetreffende subgroep.

Lid 4. De nummers 1 en 2 van de subgroepen 2 en 3 promoveren naar een hogere subgroep.  

Lid 5. De twee laagst geplaatste spelers van de subgroepen 1 en 2 degraderen naar een lagere subgroep , ongeacht het aantal partijen dat zij gespeeld hebben.      

Lid 6.  Bij gelijk eindigen wordt de eindstand bepaald door achtereenvolgens het onderling resultaat, de weerstandspunten en de SB-punten. Geeft dat geen uitsluitsel dan geldt het aantal gespeelde wedstrijden. De speler met meer gespeelde wedstrijden eindigt dan hoger. Is ook dit aantal gelijk, dan wordt in overleg met de Wedstrijdleider een Barrage gespeeld.    

Lid 7. Na de laatste speelavond in januari wordt een tussenklassement opgemaakt waarvan de  nummers 1 van de 3 subgroepen  Winterkampioen zijn. Spelers moeten minimaal 12 partijen hebben gespeeld.( zie artikel 3 lid 2 ).

Artikel 5. INDELING NIEUWE LEDEN.

Lid 1. Nieuwe leden worden ingedeeld in de subgroep waarvan de gemiddelde rating overeenkomt met de rating van het nieuwe lid.

Lid 2. Leden , die een seizoen niet hebben meegespeeld , worden ingedeeld alsof zij nieuw zijn.

Lid 3. Nieuwe leden zonder bekende rating worden ingedeeld in de laagste subgroep.

Artikel 6. INDELING.

Lid 1. De wedstrijdleider maakt elke week aan de hand van de afmeldingen een indeling.

Artikel 7. AFMELDEN.

Lid 1. Afmelden moet gebeuren bij de Wedstrijdleider of zijn vervanger. Ook spelers met een voorlopige bye dienen zich af te melden.  

Lid 2. Afmelden kan mondeling, telefonisch of per E-mail. Per E-mail is de afmelding pas geregistreerd als de wedstrijdleider de afmelding bevestigd heeft.

Lid 3. Dinsdag kan alleen telefonisch worden afgemeld.

Lid 4. Bij niet afmelden kan de Wedstrijdleider de speler die niet is opgekomen een verliespartij geven. Zijn tegenstander krijgt een andere tegenstander of een bye.

Artikel 8. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN.

Lid 1. In de omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdleider.

Lid 2.  Beroep tegen deze beslissing is mogelijk bij het Bestuur.