Reglement Hans van Hengel zomertoernooi


English below

Locatie:

Paviljoen aan het water. Brielselaan 157 Rotterdan. website

Zie routebeschrijving.

Programma:

Er wordt gespeeld op dinsdagavond van de eerste dinsdag in juli t/m de laatste dinsdag in augustus. Het toernooi wordt afgesloten met een prijsuitreiking.

Inschrijfgeld 10 euro voor het hele toernooi of 2 euro voor een losse avond. Leden van Shah Mata spelen gratis mee.

Aanmelding geschiedt op de avond in de speelzaal. Indeling start om 20.15 uur, aanvang partijen 20.30 uur.

Speelformule:

Iedere speelavond spelen de deelnemers in een groep van minimaal 4 personen 3 Rapid partijen.
De partijen worden gespeeld met het Fischertempo, 20 minuut per persoon per partij en 10 seconde extra voor elke zet.
Winstpartijen worden extra beloond (winst = 1½ punt), 3 winstpartijen op 1 avond leveren nog eens een bonus van een ½ punt op (3x winst = 5 punten).
De eerste 6 speelavonden die een deelnemer heeft gespeeld tellen mee voor de eindrangschikking. Indien men meer avonden speelt, kan één resultaat van de extra speelavonden gebruikt worden om een resultaat van de eerste 6 avonden te vervangen door een beter resultaat. Een deelnemer hoeft dus niet alle 9 avonden te spelen om voor een prijs in aanmerking te komen.

Prijzen:

**1e prijs € 50,00**
**2e prijs € 40,00**
**3e prijs € 30,00**
en de volgende Rating prijzen:
**tot ELO 1900 € 25,00**
**tot ELO 1700 € 25,00**  
**tot ELO 1500 € 25,00**
**tot ELO 1300 € 25,00** 
Voor de beste huisschaker is er een jaar gratis lidmaatschap van Shah Mata te winnen!

Eindstand:

De eindstand wordt bepaald op het behaalde winstpercentage gevolgd door weerstandspunten.

Location:

Paviljoen aan het water. Brielselaan 157 Rotterdan. website
See route discription
.

Program:

Games will be played on Tuesday evenings from the first Tuesday in July through the last Tuesday in August. The tournament ends with a prize ceremony.

Fee is 10 euro for the whole tournament. 2 euro for a single night. Members of Shah Mata play for free.

Signing up is done on the evening in the playroom. Classification starts at 20.15 hrs, the games will start at 20.30 hrs.

Game format:

Every evening the participants will play in a group of at least 4 persons 3 Rapid games.
The games will be played at a Fischertempo, 20 minutes per person per game and 10 seconds extra for each move.
Winning games will be awarded with an extra bonus (win = 1½ points), 3 wins on 1 evening will result in another bonus of ½ point (3x wins = 5 points).
The first 6 game nights a participant has played count for the final ranking. If a participant plays more evenings, one result of the extra evenings can be used to replace a result of the first 6 evenings with a better result. Thus, a participant does not have to play all 9 evenings to be eligible for a prize.

Prizes:

**1st Prize € 50,00**
**2nd prize € 40,00**
**3rd prize € 30,00**
and the following Rating Prizes:
**till ELO 1900 € 25,00**
**till ELO 1700 € 25.00**  
**till ELO 1500 € 25.00**
**till ELO 1300 € 25,00** 
For the best houseplayer there is a year free membership of Shah Mata to win!

Final ranking:

The final ranking will be determined on the achieved winning percentage followed by resistance points.