Klaas de Ruijter Rapidcompetitie 2022/2023


English below

Dit rapidtoernooi wordt om de zovele weken gespeeld en duurt het gehele seizoen. De indeling wordt gemaakt op de avond zelf door de mensen die aanwezig zijn. Dit geschiedt uiterlijk om 20:15! 

Wie een reguliere speelavond van de Cor van Lentcompetitie heeft gemist en een partij voor deze competitie op een Rapidavond wenst in te halen kan dit bij de interne wedstrijdleider (Nick of Boris) aangeven. Er kan echter alleen gespeeld worden tegen iemand die ongeveer dezelfde score heeft behaald, zodat we de interne competitie voor iedereen eerlijk houden. 

Het format van deze competitie is gelijkend op dat van de Hans van Hengel zomercompetitie.
Iedere speelavond spelen de deelnemers in een groep van minimaal 4 personen 3 Rapid partijen.
De partijen worden gespeeld met het Fischertempo, 15 minuut per persoon per partij en 10 seconde extra voor elke zet.
Winstpartijen worden extra beloond (winst = 1½ punt).
Indeling geschiedt op clubrating en ranglijst toernooi.

Veel plezier met de wedstijden en dat de beste mogen winnen!

This rapid tournament will be played throughout the  season. The classification will be made on the evening itself by the people who are present. This takes place at the latest at 20:15!

Anyone who has missed a regular evening of play in the Cor van Lent competition and wishes to catch up a game for this competition on a Rapid evening can indicate this to the internal competition manager (Nick or Boris). However, it is only possible to play against someone who has achieved approximately the same score, so that we keep the internal competition fair for everyone.

The format of this competition is derived from the Hans van Hengel summer competition.
Every playing night the participants play in a group of at least 4 persons 3 Rapid games.
The games will be played at the Fischertempo, 15 minutes per person per game and 10 seconds extra for each move.
Winning games will be rewarded extra (winning = 1½ points).
Classification will be based on club rating and tournament ranking.

Enjoy the games and may the best win!


Ranglijst