Snelschaakkampioenschap 2021-2022


Kampioenschap/ Championship 2022-2023 op 18 april 2023

Belangrijkste regels (English below):

Een korte samenvatting van de regels voor het snelschaken.

Indeling: Zwitsers op ranglijst. Eerste ronde wordt willekeurig ingedeeld. 

Speeltempo: 5 min. + 2 sec per zet per persoon.

Aanraken is zetten. Als de klok nog niet is ingedrukt, is de zet nog niet af en mag de speler die aan zet is met het aangeraakte stuk nog een andere reglementaire zet doen.

Als een speler zijn Koning schaak zet of laat staan, mag zijn tegenstander de klok stilzetten en de partij claimen. Doet hij een zet en claimt dan alsnog, dan is het remise.

Er kan ook doorgespeeld worden als de spelers de onreglementaire zet niet hebben opgemerkt.

Een speler mag zijn tegenstander door de vlag "jagen". Heeft de winnaar echter geen matpotentieel meer dan is het alsnog remise. Een pion is voldoende voor de winst, een enkele Loper of Paard niet. 

De eindstand wordt bepaald door 1. wedstrijdpunten 2. onderling resultaat.

Wedstrijd winst is twee, remise één en verlies nul punten.

 

Most important rules:  A brief summary of the rules for rapid chess. 

Playing time 5 min + 2 sec per move per person.

Touching is moving. If the clock is not yet pressed, the move is not finished and the player who has the move may make another legal move with the touched piece. 

If a player puts or leaves his King in check, his opponent may stop the clock and claim the game. If he makes a move and then claims it, the game is a draw. 

Play may continue even if the players have not noticed the illegal move.  A player may "flag" his opponent. However, if the winner has no potential to mate, the game is still a draw. A pawn is sufficient to win, a single Bishop or Knight is not.  

The final score is determined by 1. match points 2. mutual results. 

Match win is two, draw one and loss zero points.